Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego koszalińskiej komendy przeprowadzili działania, w trakcie których kontrolowali stan techniczny samochodów ciężarowych, osobowych i busów. Policjanci sprawdzali głównie sposób przewożenia ładunków i osób oraz stan trzeźwości kierowców. Były to kolejne działania kontrolne, które powtarzane są cyklicznie.

Tego typu działania ukierunkowane są głównie na eliminowanie z dróg niesprawnych pojazdów, ujawnianie wszelkich nieprawidłowości związanych z przewozem towarów i osób, a także kontrolą dokumentacji oraz tego czy przestrzegany jest czas pracy kierowców.

Podczas działań funkcjonariusze weryfikowali to, czy liczba znajdujących się w pojazdach osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. Policjanci sprawdzali również trzeźwość kierowców, stan techniczny samochodów ciężarowych i busów, liczniki drogomierzy, a także uprawnienia do kierowania. Podczas kontroli samochodów ciężarowych, policjanci sprawdzali również stan ogumienia oraz stan techniczny pasów zabezpieczających ładunki oraz sposób ich mocowania.

Mundurowi za różnego rodzaju naruszenia przepisów ruchu drogowego nakładali mandaty karne i zatrzymali 5 dowody rejestracyjne w związku ze złym stanem technicznym pojazdu.