Powiat Koszaliński: Konkurs na najaktywniejsze KGW Pomorza Zachodniego
Konkurs na najbardziej aktywne Koło Gospodyń Wiejskich w Pomorzu Zachodnim jest już otwarty! To doskonała okazja dla lokalnych społeczności, by zaprezentować swoje działania i ubiegać się o atrakcyjne nagrody finansowe.
  1. Zgłoszenia przyjmowane są do końca kwietnia.
  2. Koła mogą zgłaszać inicjatywy z ostatnich dwóch lat.
  3. Cele konkursu obejmują wsparcie dla kultury ludowej i przedsiębiorczości kobiet.
  4. Do zdobycia są nagrody główne oraz dodatkowe wyróżnienia finansowe.

Konkurs "Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego" to już druga edycja tej inicjatywy, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Organizowany przez marszałka województwa, ma na celu promowanie i wsparcie działań Koła Gospodyń Wiejskich, które aktywnie przyczyniają się do rozwoju i promocji kultury ludowej oraz poprawy warunków życia na obszarach wiejskich.

W ramach konkursu, Koła Gospodyń Wiejskich mają za zadanie przedstawić projekty realizowane od początku 2022 roku. Są to działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym oraz przedsiębiorczym, które skupiają się na wsparciu kobiet i rozwoju lokalnych społeczności. Zgłoszenia można przesyłać pocztą lub osobiście, wraz z dokumentacją potwierdzającą przeprowadzone inicjatywy, taką jak zdjęcia, dyplomy czy nagrania wideo.

Nagrody przewidziane w konkursie są wyjątkowo atrakcyjne. Pierwsze miejsce to aż 40 tysięcy złotych, drugie miejsce to 30 tysięcy, a trzecie - 20 tysięcy złotych. Dodatkowo, organizatorzy przewidzieli maksymalnie 7 wyróżnień, każde o wartości 10 tysięcy złotych.

Aktualnie, w województwie zachodniopomorskim zarejestrowanych jest 625 kół gospodyń wiejskich, co świadczy o bogatej działalności i zaangażowaniu społeczności lokalnych w tej części kraju. Konkurs jest zatem świetną okazją do docenienia ich pracy i wkładu w rozwój kultury oraz lokalnej przedsiębiorczości.


Wg inf z: Powiat Koszaliński