Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie informuje, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności prowadzi kampanię informacyjną pt. „Wybieraj zdrową żywność” #EUChooseSafeFood.
Tegoroczna edycja dotyczy suplementów diety, higieny żywności, w tym tematyki chorób przenoszonych droga pokarmową oraz znakowanie żywności z uwzględnieniem alergenów.
Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w UE oraz zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Kampania skierowana jest do grupy odbiorów, którzy nie są specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i odżywiania w wieku 25 do 45 lat, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodych rodziców.
Plakat z hasłem ty tez masz wpływ na bezpieczeństwo żywności Plakat z hasłem ty tez masz wpływ na bezpieczeństwo żywności sprawdzaj co kupujesz Plakat z hasłem suplementy to nie leki to uzupełnienie diety bądź świadomym konsumentem Plakat z hasłem suplementy to nie leki to uzupełnienie diety bądź świadomym konsumentem, wybieraj rozwaznie, nie spozywaj n azapas, uważaj na interakcje