Policjanci z Wydziału Prewencji koszalińskiej komendy odwiedzili uczniów Computer College w Koszalinie. Mundurowi rozmawiali z młodzieżą o odpowiedzialności karnej, ale także o zjawisku cyberprzemocy.

Policjanci z Wydziału Prewencji komendy miejskiej spotkali się z uczniami Computer College w Koszalinie. Mundurowi pogadankę rozpoczęli od wyjaśnienia bardzo ważnych sformułowań jak prawo, obowiązek i uprawnienie. Funkcjonariusze rozmawiali z uczniami o przemocy, której mogą doświadczyć w domu, szkole lub wśród grupy rówieśniczej.

Kolejnym poruszonym tematem podczas spotkania było zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z odpowiedzialność za ich zachowanie. Policjanci wyjaśnili uczniom definicję czynu karalnego oraz tłumaczyli, czym różni się on od przestępstwa. Przedstawili zasady na jakich odpowiada za takie właśnie zachowanie osoba, która nie ma jeszcze ukończonych 18 lat. Fakt, że w rozumieniu prawa nie jest pełnoletnia nie stoi w sprzeczności z tym, że może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej za swoje prawem zabronione zachowanie.

W rozmowie z uczniami mundurowi przedstawili także różne aspekty demoralizacji nieletnich. Wskazywali też, że nieodpowiedzialne i bezmyślne zachowanie, często tylko po to, by zaimponować kolegom, może znacząco wpłynąć na ich dorosłe życie.

Jaką drogę rozwoju zawodowego wybrać? – z tym pytaniem boryka się wielu młodych ludzi. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji. To zawód dla ludzi z pasją. Wymagający i dający dużo satysfakcji z możliwości niesienia pomocy innym ludziom.Decydując się na jeden z najważniejszych kroków w Twoim życiu pomyśl o pracy, która połączy obowiązki służbowe z realizacją Twoich pasji i zainteresowań. Przewodnicy psów, policyjni wodniacy, motocykliści z wydziału ruchu drogowego czy specjaliści z zakresu rozwiązywania zagadek kryminalnych to tylko kilka z możliwości jakie dałaby Ci praca w Polskiej Policji. Przy wyborze przyszłego zawodu rozważ tą alternatywę!

Osoba, która chce wstąpić w szeregi formacji musi przejść pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji. Cała procedura rozpoczyna się od testu z wiedzy ogólnej. Następnie kandydaci muszą wykazać się dobrą kondycją, pokonując tor przeszkód podczas testu sprawności fizycznej. Kolejnym etapem jest test psychologiczny. Po jego zdaniu kandydat przystępuje do wywiadu zorganizowanego. Na sam koniec osoby ubiegające się o przyjęcie do Policji przechodzą szereg badań lekarskich.

Wszystkich tych, którzy zdecydują się wstąpićić w nasze szeregi  zachęcamy do odwiedzenia naszej komendy, gdzie uzyskacie wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz otrzymacie gotowe pakiety wymaganych dokumentów.