ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

ogłasza nabór do Komisji Konkursowej, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia w latach 2023 – 2025 na terenie powiatu koszalińskiego centrum edukacyjnego.