Zarząd Powiatu w Koszalinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2023-2025, pn.: Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego centrum edukacyjnego w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody