Szkolenie prowadzili funkcjonariusze Zespołu Zabezpieczenia Technicznego  Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych z Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie: mjr SG Marek Świętanowski oraz st. chor. szt. SG Tomasz Pałka.

Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć zdobyli wiedzę z zakresu podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego oraz procedur postępowania z niekontrolowanymi źródłami promieniotwórczymi. Podczas zajęć praktycznych nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych. Szkolenie przeprowadzone w obiektach sejmowych było odpowiedzią na zgłoszone w tym zakresie zapotrzebowanie Straży Marszałkowskiej i spotkało się z dużym uznaniem ze strony uczestników przedsięwzięcia.