Koszalin, 24.01.2022 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 21 ust 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku zmienionego Rozporządzeniem z dn.21.01.2022 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 879 z późn.zm.) uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, wprowadzone zostają następujące rodzaje i formy ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie :

  1. Zadania realizowane są z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów z zastrzeżeniem pkt 2
  2. Umożliwia się bezpośrednią wizytę w Starostwie przy zachowaniu wszelkich zasad sanitarnych w Wydziale Komunikacji i Dróg przy zachowaniu zasady obsługi jedna osoba na jedno stanowisko pracy.
  3. W pozostałych wydziałach Starostwa bezpośrednia obsługa interesanta możliwa jest przy realizacji spraw niezbędnych, nie cierpiących zwłoki, których nie można zrealizować korespondencyjnie, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Starostwa.
  4. Na terenie urzędu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej oraz dezynfekcja rąk.
  5. Wnioski do urzędu można składać :

– z wykorzystaniem platformy epuap na adres skrytki : /spkoszalin/skrytka,

– w przypadku Wydziału Geodezji poprzez gotowe formularze elektroniczne systemu e-Usług Publicznych https://koszalinski.webewid.pl/

– w przypadku Wydziału Budownictwa poprzez gotowe formularze umieszczone w rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym e-budownictwo.gunb.gov.pl,

– poprzez wysyłkę pocztą,

– poprzez wrzucenie do urn znajdujących się przed budynkiem (dokumenty stanowiące jeden wniosek powinny być spięte – spinaczem, zszywaczem, włożone do koperty lub koszulki).

  1. Dokumenty dla interesanta będą wysyłane pocztą na wskazany adres, elektronicznie na wskazaną skrytkę lub umieszczane do odbioru w paczkomacie zlokalizowanym przy budynku Starostwa.

Osobisty odbiór dokumentów jest umawiany telefonicznie przez pracownika Starostwa realizującego sprawę w przypadku takiej konieczności.

 

Starosta Koszaliński

Marian Hermanowicz