Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Kursy przeprowadzili mł. chor. SG Robert Dwulit, st. chor. szt. SG Paweł Wilczyński oraz ekspert zewnętrzny Pan Tomasz Sondej.

Kurs adresowany był do funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe z wykorzystaniem jednostek pływających. Celem głównym kursu było nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu na patent sternika motorowodnego przed komisją egzaminacyjną Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.  Wszyscy kursanci potwierdzili nabytą wiedzę i umiejętności zdając egzamin państwowy, który odbył się w  dniu 11.09.2021 r.  Nowi sternicy pochodzili z Nadbużańskiego OSG, Warmińsko-Mazurskiego OSG oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Patent sternika motorowodnego uprawnia do prowadzenia wszystkich jachtów motorowych na wodach śródlądowych, a na wodach morskich – jachtów o długości do 12 m w porze dziennej do 2 Mm (mil morskich) od brzegu.