28 lipca 2021 r. Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie płk SG dr Piotr Boćko pożegnał wieloletniego pracownika naszej Szkoły Pana Bogdana Lewczuka.

Pan Bogdan Lewczuk rozpoczął pracę w Ośrodku w 1998 r, i przez cały okres zatrudnienia związany był z Wydziałem Techniki i Zaopatrzenia, niezmiennie pozostając sumiennym i zaangażowanym w wypełnianie obowiązków pracownikiem. 

Podczas pożegnania, Komendant Ośrodka podziękował Panu Bogdanowi za ogrom pracy wniesiony na rzecz naszej Szkoły, rzetelność i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków oraz przekazał mu życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.