W szkoleniu wzięło udział 10 funkcjonariuszy Straży Granicznej z Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych będą dokonywali kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR). 

Uczestnicy kursu poznali międzynarodowe i krajowe akty prawne regulujące drogowy przewóz towarów niebezpiecznych, klasyfikację materiałów niebezpiecznych, wyłączenia ze stosowania przepisów Umowy ADR, sposoby przewozu towarów niebezpiecznych,  dokumentację przewoźnika, oznakowanie sztuk przesyłki oraz jednostki transportowej, wyposażenie jednostki transportowej, zasady odpowiedzialności karnej i administracyjnej kierowcy i przewoźnika, a także sposób sporządzania dokumentacji pokontrolnej.

Słuchacze podczas ćwiczeń wykazali się dużym zaangażowaniem, na zajęciach panowała przyjazna atmosfera, która sprzyjała przyswajaniu wiedzy. Podczas dyskusji moderowanej przez prowadzącą starsi służbą funkcjonariusze chętnie dzielili się swoim doświadczeniem z młodszymi koleżankami i kolegami.