W ramach realizowanego przez koszalińskich policjantów programu - „Działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych w ruchu drogowym” została przeprowadzona debata, w której udział wzięli uczniowie klas mundurowych z Computer College. Głównym tematem spotkania byli piesi i nowelizacja ustawy.

W auli koszalińskiej komendy odbyła się  debata, która poświęcona była niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Udział w niej wzięli zaproszeni uczniowie klas mundurowych z Computer College, a także funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego koszalińskiej komendy.

Gospodarzem spotkania był asp. szt. Kamil Pawłowski, który zaprosił uczniów do zadawania w trakcie debaty nurtujących ich pytań.

Celem spotkania było poznanie opinii oraz oczekiwań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także wypracowanie wspólnych przedsięwzięć, które 1)wśród uczniów będą promowały bezpieczeństwo na drodze.  

Wprowadzeniem do debaty była specjalnie przygotowana prezentacja multimedialna, która przedstawiała najczęstsze przyczyny i skutki wypadków drogowych i kolizji z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Po jej zakończeniu uczniowie rozmawiali z funkcjonariuszami, dzieląc się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa pieszych.

Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do dyskusji i rozwiania wielu wątpliwości dotyczących interpretacji obowiązujących przepisów czy znajomości znaków drogowych. Policjanci odpowiadali na zadawane pytania, a uczestnicy wyjaśniali motywy swoich zachowań na drodze oraz przekazywali swoje sugestie dotyczące możliwości poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach miasta i całego powiatu.