Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Turnus odbył się w m. Mielno, która stwarza świetne warunki do wypoczynku, relaksu oraz aktywnego spędzania czasu. W trakcie zajęć uczestnikom przedstawiono prozdrowotne strategie i metody radzenia sobie ze stresem, takie jak: techniki relaksacyjne związane z prawidłowym oddechem, wizualizacje, trening progresywny Jackobsona, trening autogenny Schultza, kolorowanki antystresowe oraz ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.  Uczestnicy szkolenia relaksowali się także podczas spacerów z kijkami nordic walking oraz aktywności turystycznych. 

Turnus antystresowy przeprowadzili: mjr SG Anetta Kiszczak - psycholog Służby Zdrowia oraz mjr SG Marek Kulon - starszy wykładowca Zakładu Ogólnozawodowego.