Podziękowania dla weteranów zagranicznych misji od Urzędu Miejskiego w Koszalinie
Obchodzimy dziś Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. To doskonała okazja, aby wyrazić naszą wdzięczność i uznanie dla tych, którzy służyli na misjach zagranicznych, przynosząc nadzieję i wsparcie ludziom na całym świecie.
  1. Podziękowania i życzenia dla weteranów.
  2. Wkład polskich żołnierzy w światowe partnerstwo.
  3. Specjalne życzenia od lokalnych władz.

Żołnierze, którzy brali udział w zagranicznych misjach, przyczynili się do utrwalenia i szerzenia światowego partnerstwa. Ich działania stanowią promyk nadziei dla milionów ludzi na całym świecie.

Z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa składamy najserdeczniejsze podziękowania oraz życzenia wszystkim, którzy biorąc udział w zagranicznych misjach, przyczynili się do utrwalenia i szerzenia światowego partnerstwa.

Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Prezydent miasta przesyłają koszalińskim weteranom serdeczne życzenia: „Życzymy koszalińskim Weteranom dużo zdrowia, wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności.”

Obchody tego dnia to również okazja do refleksji nad tym, jak ważna jest służba dla innych i jakie wyzwania wiążą się z udziałem w misjach zagranicznych. To także moment na przypomnienie, że wsparcie i opieka nad weteranami są niezwykle istotne, aby mogli oni cieszyć się pełnią życia po powrocie do kraju.

Warto podkreślić, że działania polskich żołnierzy na misjach zagranicznych nie tylko wzmacniają międzynarodowe partnerstwa, ale również budują pozytywny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej.

Niech Dzień Weterana będzie okazją do wyrażenia wdzięczności i szacunku dla tych, którzy z poświęceniem służyli naszemu krajowi poza jego granicami, niosąc pomoc i nadzieję tam, gdzie była ona najbardziej potrzebna.


Urząd Miejski Koszalin