Starosta Koszaliński informuje o zmianach w ewidencji gruntów i budynków
Starosta powiatu koszalińskiego poinformował o aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków dla kilku obrębów w gminie Będzino. Zmiany wynikają z zakończonej modernizacji operatu opisowo-kartograficznego.
  1. Aktualizacja operatu opisowo-kartograficznego.
  2. Zmiany dotyczą obrębów Kładno, Śmiechów i Będzinko.
  3. Ewidencja gruntów i budynków została zmodernizowana.
  4. Zmiany mają na celu poprawę jakości danych.

Starosta Koszaliński poinformował o zakończeniu prac nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków w gminie Będzino. Modernizacja ta objęła obręby Kładno, Śmiechów oraz Będzinko, co jest istotnym krokiem w poprawie jakości danych dotyczących tych terenów.

Zmiany wprowadzone w ewidencji są wynikiem projektu operatu opisowo-kartograficznego, który ma na celu aktualizację i usprawnienie systemu rejestracji gruntów. Jest to ważne dla właścicieli nieruchomości oraz dla administracji, która dzięki temu będzie mogła sprawniej zarządzać danymi.

Warto podkreślić, że modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest procesem wymagającym precyzyjnych działań i współpracy wielu specjalistów. Dzięki temu mieszkańcy mogą mieć pewność, że dane zawarte w ewidencji są aktualne i rzetelne.

Obręby objęte modernizacją to Kładno, Śmiechów oraz Będzinko, które znajdują się w jednostce ewidencyjnej Będzino. Inwestycja ta jest częścią szerszych działań mających na celu ułatwienie dostępu do dokładnych informacji na temat gruntów i budynków w regionie.


Opierając się na: Powiat Koszaliński