Czytelnicy w czasie Nocy w Bibliotece

PODSUMOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA ANKIETY „BADANIE SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKÓW KOSZALIŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ” 1.10 - 30.11.2023 r.

         Koszalińska Biblioteka Publiczna jest nowoczesną instytucją kultury, której stały rozwój związany jest z zaspokajaniem potrzeb użytkowników. Chcemy stale rozwijać ofertę biblioteki dla czytelników obecnych i potencjalnych. Bardzo sobie cenimy uwagi naszych użytkowników do sposobu funkcjonowania biblioteki, błędy poprawiamy. W celu uzyskania oceny jakości usług biblioteki i rozpoznania potrzeb, zachęciliśmy czytelników do wypełnienia anonimowej ankiety pt. „Badanie satysfakcji użytkowników Koszalińskiej Biblioteki Publicznej”.

         Kwestionariusz ankiety został umieszczony na stronie internetowej i profilu facebookowym biblioteki, rozesłano go też za pomocą newslettera do każdego czytelnika, który udostępnił bibliotece adres poczty internetowej,  można było go wypełnić w każdej agendzie w formie wydrukowanej.

         Formularz ankiety składał się z 5 pytań i metryczki związanej z informacjami statystycznymi respondentów takimi, jak płeć, wiek, zajęcie.Pytania zaczerpnięto ze standaryzowanej ankiety zalecanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Bibliotekę Narodową. Odpowiedzi były zbierane od 1 października do 30 listopada 2023 r.

W ankiecie internetowej uzyskano 184 odpowiedzi, z czego 146 zostało wypełnionych online, a 38 w formie drukowanej. Wśród respondentów 78,3% stanowiły kobiety, a 21,7% mężczyźni.

W pierwszym punkcie pytaliśmy, w jakim celu użytkownicy odwiedzają Koszalińską Bibliotekę Publiczną? Można było wskazać kilka odpowiedzi, dlatego suma wyników jest większa od 100%.

W drugim pytaniu respondenci ocenili organizację udostępniania zbiorów,  w skali  od 1 do 5.

W trzecim pytaniu respondenci ocenili w skali od 1 do 5 ofertę biblioteki.

W czwartym pytaniu respondenci ocenili w skali od 1 do 5, całokształt usług bibliotecznych.  

W piątym pytaniu poprosiliśmy respondentów ankiety o sugestie i uwagi do funkcjonowania biblioteki.  

Podsumowując odpowiedzi na ankietę internetową „Badanie satysfakcji użytkowników Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w 2023 r.” należy zauważyć, że respondenci, którzy odpowiedzieli na pytania, postrzegają bibliotekę średnio na 4 z dużym plusem (4,66).      

Oczywiście nie „siadamy na laurach” i pracujemy nad usprawnieniem naszych działań ku jeszcze większemu zadowoleniu czytelników. Spełniamy też w  miarę możliwości postulaty respondentów ankiety. Na początek interpunkcję piszącej te słowa autorki wpisu na stronie internetowej…

Całe podsumowanie znajdziecie Państwo w załącznikach w formie opisowej i na wykresach.

Dziękuję bardzo Państwu za udział w ankiecie i liczną obecność w naszej bibliotece!