W związku z obchodzonym w grudniu Światowym Dniem AIDS, koszalińscy policjanci wspólnie z przedstawicielami Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej zorganizowali konferencję, w ramach programu profilaktycznego pod nazwą „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS”.

Policjanci z Wydziału Prewencji koszalińskiej komendy wspólnie z pracownikami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie zorganizowali konferencję skierowaną do uczniów szkół średnich. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury 105 w Koszalinie.

Wśród zaproszonych gości był Pan Roman Latoszyński, który przeprowadził warsztaty dotyczące edukacji w obszarze zagrożeń oraz profilaktyki HIV i AIDS.

Podczas konferencji policjantka poruszyła tematykę dotyczącą praw dziecka i człowieka na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS i ich rodzin. Nawiązała również do odpowiedzialności prawnej oraz przejawów demoralizacji z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Młodzież bardzo chętnie brała udział w dyskusji.