W zajęciach udział wzięli funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej. Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć zdobyli wiedzę z zakresu podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego oraz procedur postępowania z niekontrolowanymi źródłami promieniotwórczymi. Podczas zajęć praktycznych nabyli umiejętności w zakresie posługiwania się urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.