Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta przeprowadzili kontrole pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy

Funkcjonariusze wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta Koszalina na terenie miasta Koszalina kontrolowali pojazdy przeznaczone do nauki jazdy. Celem wspólnych działań jest egzekwowanie przepisów związanych z prowadzeniem przez właściwe podmioty szkolenia kandydatów na kierowców.

Podczas kontroli policjanci zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojazdu, czy posiada aktualne badania techniczne i czy w dowodzie rejestracyjnym widnieje wpis ”L”, który świadczy o tym, że pojazd jest przystosowany do nauki jazdy. Funkcjonariusze sprawdzali również stan trzeźwości zarówno kursanta jak i instruktora.

W trakcie działań pracownicy urzędu sprawdzali czy ośrodki posługują się obowiązującymi drukami dokumentów, legitymacją instruktora oraz kartą przeprowadzonych zajęć kursanta.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg takie działania koszalińskiej drogówki będą prowadzone cyklicznie.