Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie będzie uczelnią, która powstanie w wyniku przekształcenia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Wyższą Szkołę Straży Granicznej, dedykowaną wyłącznie funkcjonariuszom Straży Granicznej. Ofertę szkoleniową będą stanowiły studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, z nowym i unikatowym w kraju kierunkiem pn. „Bezpieczeństwo granicy państwowej”.

Utworzenie Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie edukacyjne formacji pod kątem stworzenia nowego modelu kształcenia kadr Straży Granicznej, który uzupełni dotychczasowy system szkolenia na poziomie studiów wyższych. Powołanie Wyższej Szkoły Straży Granicznej stworzy zupełnie nową perspektywę dla młodych ludzi, którzy podejmując decyzję o wstąpieniu w szeregi Straży Granicznej, otrzymają możliwość studiowania z równoczesnym nabywaniem kompetencji zawodowych. Przyszłym studentom zostanie zagwarantowana nie tylko stabilizacja finansowa oraz stałe zatrudnienie, ale przede wszystkim kierunkowe przygotowanie zawodowe, które jednocześnie pozwoli formacji dokonywać świadomego kształcenia osób o określonych predyspozycjach, zgodnie z jej potrzebami.

Dzięki utworzeniu Wyższej Szkoły Straży Granicznej powstanie całkowicie nowy obszar kształcenia i przygotowania funkcjonariuszy formacji pod kątem pojawiających się zagrożeń w ochronie granicy państwowej, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Powyższe działanie w pełni wpisuje się w misję formacji jako instytucji korzystającej nie tylko z nowych możliwości i technologii, ale ukierunkowaną przede wszystkim na funkcjonariuszy i ich kompetencje.

 

Zdjęcia: www.prk24.pl / COSSG