Przeszkolenia odbywały się w następujących dniach.

  • 03-05.01.2023 r.– „Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej”.
  • 09-10.01.2023 r. - „Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – poziom podstawowy”.
  • 11-13.01.2023 r.– „Przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych”.
  • 16.01.2023 r. - „Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej”.

 

Wszystkie szkolenia według  konwencji STCW 78/95 prowadzone są przez wykładowców Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego oraz instruktorów z Państwowej Straży Pożarnej uznanych przez Politechnikę Morską w Szczecinie, przy współpracy z Morskim Ośrodkiem Szkolenia w Kołobrzegu Oddziału Akademickiego Centrum Szkoleniowego MUSTC.

 

 

Uzyskane kwalifikacje są potwierdzane międzynarodowymi certyfikatami przeszkolenia w zakresie postanowień Konwencji STCW 78/95 z późniejszymi zmianami z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwy Urząd Morski.