Mandaty i inne kary dla kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu – przepisy obowiązujące w 2022 roku

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu wiąże się z określonymi konsekwencjami i odpowiedzialnością karną. W 2022 roku weszły w życie przepisy zaostrzające możliwe konsekwencje dla nietrzeźwych kierowców. Od 17 września br. zwiększona została także liczba punktów karnych za tego typu przewinienie.

Jaką karę można otrzymać za jazdę pod wpływem alkoholu?

Prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu jest traktowane jako wykroczenie lub przestępstwo. Kwalifikacja czynu uzależniona jest od zawartości alkoholu w organizmie człowieka. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczalne stężenie we krwi kierowcy nie może przekroczyć 0,2 promila. Stan po spożyciu alkoholu występuje od 0,2 do 0,5 promila. Jest to traktowane jako wykroczenie. Stan nietrzeźwości jest stwierdzany powyżej 0,5 promila. W takiej sytuacji jest to przestępstwo.

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu, skutkuje:

  • karą aresztu do 30 dni lub grzywną w wysokości od 2500 zł do 30 tys. zł. Ograniczenie wolności najczęściej odbywa się poprzez wykonywanie prac społecznych bądź potrąceniu wynagrodzenia. Maksymalny wymiar kary wynosi 2 lata. Z kolei wysokość grzywny jest naliczana na podstawie sytuacji majątkowej sprawcy. Może ona być zasądzona w wysokości od 10 do 540 dziennych stawek, jednak nie więcej niż 2000 zł w przypadku jednej stawki dziennej;
  • zakazem prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat;
  • 15 punktów karnych.

W sytuacji, kiedy kierowca znajdował się w stanie nietrzeźwości, wówczas grożą mu następujące kary:

  • grzywna, ograniczenie wolności bądź kara więzienia do 2 lat;
  • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do nawet 15 lat;
  • kara pieniężna w wysokości od 5 tys. do 60 tys. zł, którą należy uiścić na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej;
  • 15 punktów karnych.

Mandat za jazdę pod wpływem

Warto pamiętać, że w sytuacji, kiedy kierowca był wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu i ponownie prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwym, wówczas grozić mu będzie pozbawienie wolności od 3 m-cy do 5 lat. W przypadku, kiedy kierowca w ciągu 2 lat ponownie zostanie zatrzymany za jazdę po spożyciu alkoholu, wówczas zapłaci podwójną grzywnę (minimalnie 5 tys. zł). Dodatkowo będzie zobowiązany do wpłacenia większego świadczenia pieniężnego na FPPiPP. Tutaj minimalna kwota wynosi 10 tys. zł. Z kolei długość zakazu prowadzenia pojazdów zostaje zwiększona do 3 lat. Jeżeli kierowca po raz trzeci zostanie zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu, wówczas traci on prawo jazdy dożywotnio.

Czy mandat za jazdę pod wpływem alkoholu dotyczy wyłącznie prowadzenia samochodu?

Prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu wiąże się z odpowiedzialnością karną. Dotyczy to zarówno ruchu lądowego, wodnego, jak i powietrznego. Pojazdy mechaniczne wyróżniają się obecnością silnika, który je napędza, np. samochody, motocykle, maszyny rolnicze, helikoptery, samoloty, statki itp. Dodatkowo są to również pojazdy szynowe np. tramwaje.

Prowadzenie pojazdów innych niż mechaniczne np. rowery pod wpływem alkoholu również wiąże się z odpowiedzialnością karną. W sytuacji, kiedy dana osoba jest nietrzeźwa i prowadzi taki pojazd w strefie zamieszkania na drodze publicznej, wówczas podlega grzywnie w minimalnej wysokości 1000 zł lub karze aresztu.

Jak powinno wyglądać przeprowadzenie badania trzeźwości, aby było ważne i stanowiło podstawę do ukarania sprawcy?

Badanie odbywa się za pomocą alkomatu bądź poprzez pobranie próbki krwi. W sytuacji, kiedy urządzenie wskazuje, że kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu, wówczas badanie musi być powtórzone po upływie 15 minut. W dalszej kolejności zostaje sporządzony protokół ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi kontroli i wyniku badania. W sytuacji, kiedy kierowca nie zgadza się na weryfikacje stanu trzeźwości alkomatem, wówczas zostaje on skierowany na pobranie krwi.

Mandat za jazdę pod wpływem

Niezależnie od tego, czy zachodzi podejrzenie nieważności przeprowadzonego badania lub wykazało ono niedozwolone stężenie alkoholu we krwi, warto będąc oskarżonym o tego typu czyn skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata od prawa karnego w Szczecinie, ponieważ prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu wiąże się z surowymi konsekwencjami.