Przedstawiciele Stowarzyszenia z zastępcą dyrektora Beatą Sawą-Jovanoską

18 stycznia 2022 roku odbyła się promocja wydawnictwa Stowarzyszenia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, zatytułowanego "Pamięć i tożsamość. Pomnik Ofiar bolszewizmu w Koszalinie".

Podczas wydarzenia prezes stowarzyszenia, Paweł Michalak, wygłosił prelekcję, podczas której zaprezentował publikację oraz nakreślił jej pola problemowe. Prof. dr hab. Michał Polak poruszył kwestię syberyjskich peregrynacji Polaków, a Anatol Gonczarewicz podkreślił znaczenie pomników jako istotnych symboli, niezbędnych do budowania pamięci narodowej.

Nie zabrakło także przypomnienia oraz zachęcenia do zapoznania się z wcześniej wydanymi przez Stowarzyszenie publikacjami, między innymi "Obóz dla jeńców alianckich Stalag Luft IV w Tychowie (1944-1945) – studia, relacje i upamiętnienia" czy "Marszalek Józef Piłsudski w pamięci Polaków".

Zapraszamy do Budynku Głównego KBP, gdzie będzie można zapoznać się z najnowszym wydawnictwem.