Dzielnicowi z II komisariatu spotkali się z podopiecznymi Dziennego Domu Seniora w Rosnowie. Głównym celem wizyty było przede wszystkim uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa i przekazanie informacji, jak postępować w przypadku zagrożenia.

Dzielnicowi z Komisariatu Policji II w Koszalinie spotkali się  z podopiecznymi Dziennego Domu Seniora w Rosnowie, w ramach kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Na spotkaniu funkcjonariusze rozmawiali między innymi o zagrożeniach na jakie narażone są osoby starsze. Policjanci wskazywali metody jakimi najczęściej posługują się przestępcy i radzili, jak uchronić się przed utratą pieniędzy. Funkcjonariusze podkreślali, że sprawcy bardzo często wykorzystują więzi rodzinne, dobroć i łatwowierność osób starszych by wyłudzić od nich posiadane oszczędności. Dlatego tak ważne jest, aby seniorzy byli czujni, uważni i potrafili w konkretnych sytuacjach być asertywni. Tylko taka postawa da im gwarancję tego, że nie staną się ofiarami osób nieuczciwych, oszustów czy złodziei. 

Podczas wizyty policjanci rozmawiali również o bezpiecznym poruszaniu się po drodze i zachęcali do noszenia elementów odblaskowych.Dzielnicowi zaprezentowali filmy tematyczne oraz rozdawali ulotki i materiały edukacyjne kampanii „Aktywny i Bezpieczny Senior”.