Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Przedsięwzięcie realizowane było przez wykładowcę z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego  Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych.

W szkoleniu udział wzięli udział  funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej KM w Opolu wykonujący zadania z zakresu ratownictwa chemicznego oraz funkcjonariusze SOP Uczestnicy poznali tematykę z zakresu postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a także wymogów w zakresie dokumentacji stosowanej podczas transportu. Funkcjonariusze nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się sprzętem do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych oraz poznali zasady ochrony radiologicznej.