Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Kurs poprzedzony był szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen oraz danych Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny. Grupa szkoleniowa liczyła 13 osób reprezentujących Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego st. chor. szt. SG Rafał PODOLAŃCZYK. Celem przeprowadzonego kursu było przygotowanie pracowników UW i UdSC do pracy w systemie Pobyt v.2 oraz zapoznanie ich z przepisami w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych w tym stosowania zapisów dokumentacji bezpieczeństwa systemu. W trakcie szkolenia uczestnicy nabyli wiedzę odnośnie budowy i obsługi systemu. Ponadto doskonalili umiejętności posługiwania się systemem Pobyt m.in.: w zakresie wyszukiwania i przetwarzania informacji, rejestrowania wniosków oraz wydawania decyzji i odwołań w sprawach dotyczących cudzoziemców. Kurs był okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia w zakresie funkcjonowania systemu Pobyt v.2 oraz rozpatrywania spraw związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium RP.