Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj w nowym zarządzie Stowarzyszenia Droga S11
Prezydent Koszalina, Tomasz Sobieraj, został wybrany do nowego zarządu Stowarzyszenia Samorządowego "Droga S11". To ważny krok w kierunku modernizacji kluczowej trasy komunikacyjnej, która ma strategiczne znaczenie dla regionu.
  1. Tomasz Sobieraj w nowym zarządzie Stowarzyszenia "Droga S11".
  2. Wojciech Jankowiak ponownie prezesem Stowarzyszenia.
  3. Stowarzyszenie zrzesza 55 samorządów z 4 województw.
  4. Cel: modernizacja drogi krajowej nr 11 do parametrów trasy ekspresowej.

W dniu 21 maja 2024 roku w Poznaniu odbyły się obrady XIX Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11". Podczas tego spotkania wybrano nowy zarząd organizacji na kadencję 2024-2029. Jednym z nowych członków zarządu jest Prezydent Koszalina, Tomasz Sobieraj.

Na stanowisko prezesa Stowarzyszenia ponownie wybrano Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojciecha Jankowiaka. W skład zarządu weszli również: Mariusz Wiśniewski (Zastępca Prezydenta Poznania), Marek Zdunek (Wicestarosta Pleszewski), Grzegorz Wojtera (Wójt Gminy Suchy Las), Ernest Iwańczuk (Starosta Średzki) oraz Wiesław Schreiber (Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą).

Stowarzyszenie "Droga S11" powstało w 2007 roku i zrzesza 55 samorządów z czterech województw. Głównym celem organizacji jest modernizacja drogi krajowej nr 11, która ma zostać dostosowana do standardów trasy ekspresowej. Planowana trasa drogi S11 ma długość około 550 km i przebiega od Koszalina do Pyrzowic koło Katowic.

Realizacja tej inwestycji jest kluczowa dla regionów, przez które przebiega trasa. Stowarzyszenie podkreśla, że modernizacja drogi wpłynie na poprawę konkurencyjności gospodarczej tych obszarów oraz zwiększy spójność społeczną i przestrzenną kraju. Dodatkowo, inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu podróżowania.

Poza samorządowcami z różnych regionów, w zarządzie Stowarzyszenia zasiadają również przedstawiciele gmin i powiatów, przez które przebiega planowana trasa. Stowarzyszenie działa na rzecz jak najszybszej modernizacji drogi, co ma przynieść korzyści zarówno mieszkańcom, jak i gospodarce regionu.

Wybór Tomasza Sobieraja do zarządu Stowarzyszenia "Droga S11" jest ważnym krokiem dla Koszalina i regionu. Jego obecność w zarządzie ma na celu skuteczniejsze reprezentowanie interesów mieszkańców w procesie modernizacji tej kluczowej trasy.

Modernizacja drogi S11 to inwestycja, która ma potencjał znacząco wpłynąć na rozwój regionu. Samorządowcy z czterech województw będą wspólnie dążyć do realizacji tego ambitnego projektu, który ma poprawić jakość życia mieszkańców i zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną regionów.


Według informacji z: Urząd Miejski Koszalin