Łączymy siły, aby dbać o bezpieczeństwo! Policjanci szkolą umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora AED
W Koszalinie policjanci i uczniowie razem uczą się ratować życie! Zobacz, jak specjalistyczne szkolenie z obsługi AED przekształca ich w aniołów stróżów w nagłych wypadkach.
  • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i obsługi AED dla policjantów i uczniów.
  • 40 defibrylatorów AED dostępnych w Koszalinie 24/7.
  • Automatyczne defibrylatory jako kluczowe narzędzie w ratowaniu życia.
  • Projekt "Budka Życia" wspiera dostępność AED w mieście.

Policja w Koszalinie nieustannie podnosi poprzeczkę, kiedy chodzi o bezpieczeństwo i pomoc mieszkańcom. W ramach doskonalenia zawodowego, funkcjonariusze wraz z grupą ambitnych uczniów z klas o profilu policyjnym z TEB Edukacja Koszalin, wzięli udział w niezwykle ważnym szkoleniu. Celem była nauka udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego - AED. To urządzenie, które w rękach odpowiednio przeszkolonej osoby, może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią.

Prowadzący szkolenie, ratownik Tomasz Molesztak i Przemysław Borys z firmy MiMED, zaznaczyli, jak kluczowe jest szybkie i skuteczne reagowanie w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia. AED, dzięki instrukcjom głosowym, umożliwia nawet osobom bez medycznej wiedzy przeprowadzenie resuscytacji. Ich obsługa jest intuicyjna, co potwierdziły praktyczne ćwiczenia na fantomach.

Koszalin wyróżnia się siecią dostępnych non-stop defibrylatorów AED - Koszalińskie Punkty Życia. W miasteczku rozmieszczonych jest aż 40 takich urządzeń, w tym 27 wolnostojących, 5 umieszczonych na budynkach różnorodnych instytucji i 8 mobilnych, z których 5 zlokalizowano w autobusach MZK, a 2 w pojazdach Straży Miejskiej. To inicjatywa, która może uratować życie w najmniej oczekiwanych momentach.

Projekt "Budka Życia", wspierający ideę powszechnie dostępnych defibrylatorów, przyczynia się do budowania bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców i gości Koszalina. Każdy Punkt Życia jest nie tylko monitorowany i ubezpieczony, ale również wyposażony w system powiadamiania, który informuje odpowiednie służby o każdym użyciu AED. To pokazuje, jak zaawansowana technologia wspiera lokalne społeczeństwo w dążeniu do bezpieczeństwa i wzajemnej pomocy.

Warto pamiętać, że każdy z nas może stać się bohaterem w krytycznej sytuacji. Nauka obsługi AED i zasad udzielania pierwszej pomocy to umiejętności, które warto posiadać. Inicjatywy takie jak to szkolenie w Koszalinie, umacniają poczucie wspólnoty i gotowości do niesienia pomocy, sprawiając, że nasze miasto staje się jeszcze bezpieczniejsze.


Według informacji z: KMP w Koszalinie