Po 7 latach służby w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie na psią emeryturę przeszedł owczarek niemiecki „Kazan” pseud. „Kazik”. Czworonożny funkcjonariusz ma na swoim koncie wiele sukcesów w policyjnej służbie. Wielokrotnie z powodzeniem brał udział w akcjach poszukiwawczych osób zaginionych. Cieszył się również ogromną sympatią dzieci, dla których brał udział w działaniach profilaktycznych czy pokazach tresury. Teraz spokojną starość spędzi pod dachem swojego policyjnego opiekuna.

Pamiątkowy medal, kość i smakołyki – to prezenty, jakie otrzymał 9-letni Kazik z okazji zakończenia służby. Nasz czworonożny przyjaciel na świat przyszedł 5 grudnia  2014  roku. Swoją psią służbę rozpoczął od pięciomiesięcznego przeszkolenia w systemie tresury indywidualnej realizowanej w jednostce macierzystej pod nadzorem instruktorów z Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym. W 2020 roku trafił pod opiekę  obecnego przewodnika sierż. szt. Dariusza Bartoszka, z którym razem pełnili służbę w Komedzie Miejskiej Policji w Koszalinie. Pod opieką swojego przewodnika - Kazik brał udział  w służbach patrolowych, zabezpieczeniach imprez masowych, jak również w tropieniach sprawców czynów zabronionych oraz poszukiwaniach osób zaginionych. Wielokrotnie trenował i uczestniczył w Wojewódzkich Kynologicznych Mistrzostwach Policji.
Po 7 latach wyjątkowej służby nasz czworonożny kolega przechodzi na zasłużoną  emeryturę. Teraz będzie odpoczywał w domu swojego opiekuna.