Były to pierwsze w historii MOSG i COSSG tego typu zawody dla młodzieży ze szkół średnich. Otworzyli je Komendant COSSG w Koszalinie płk SG dr Piotr Boćko, Zastępca Komendanta MOSG kmdr SG Wojciech Heninborch oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG mjr SG Marcin Kolasa.

Do konkursu przystąpili uczniowie reprezentujący klasy mundurowe z 11 szkół z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Młodzież musiała najpierw rozwiązać składający się z 40 pytań test wiedzy o Straży Granicznej. Następnym etapem był test sprawności fizycznej, w którego skład weszły m.in. uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem, bieg po kopercie, skok w dal z miejsca obunóż. Były to te same konkurencje, z jakimi muszą zmierzyć się kandydaci chcący wstąpić do służby w Straży Granicznej.  

W konkursie swoje reprezentacje wystawiły:

 • Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie,
 • Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu,
 • Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus z siedzibą w Kwidzynie,
 • Liceum Ogólnokształcące w Tychowie,
 • Zespół Szkół Morskich w Darłowie,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w  Gdańsku,
 • Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku,
 • Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus z siedzibą w Gdańsku,
 • Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Ogólnokształcących w Żukowie,
 • Zespół Szkół Mundurowych w Słupsku,
 • Powiatowy Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie.

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Piotr Kuligowski z Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku.  Drugie miejsce zajął Kacper Kaszuba z Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego Spartakus z siedzibą w Gdańsku, trzecie Igor Sówka reprezentujący Zespół Szkół Morskich w Darłowie.

Zespołowo bezkonkurencyjne okazało się Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus z siedzibą w Gdańsku, do którego trafił Laur Komendanta MOSG.

Nagrody ufundowane przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej wręczyli zwycięzcom Zastępca Komendanta MOSG kmdr SG Wojciech Heninborch, p.o. Zastępca Komendanta właściwy w sprawach dydaktycznych ppłk SG Paweł Sukacz oraz Przewodniczący ZO MOSG NSZZ FSG st. chor. szt. SG Maciej Węsierski.

Celem I edycji Konkursu wiedzy o Straży Granicznej była popularyzacja formacji wśród młodego pokolenia, poszerzenie wiedzy o służbie funkcjonariuszy oraz promowanie pozytywnego wizerunku Straży Granicznej.