W przedsięwzięciu bierze udział 40 słuchaczy z Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz oddziałów Straży Granicznej: Morskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego i Śląskiego. W czasie jego trwania funkcjonariusze nabędą wiadomości i umiejętności m.in. w zakresie kierowania zespołem oraz poznają wybrane zagadnienia prawne warunkujące prawidłowe wykonywanie zadań służbowych.

Po rozpoczęciu szkolenia został przeprowadzony test kompetencyjny sprawdzający wiedzę uczestników szkolenia. Zwieńczeniem ich wysiłków po trzech tygodniach nauki będzie dwudniowy egzamin. Szkolenie potrwa do 7 kwietnia bieżącego roku.