Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Komendanta Szkoły płk. SG dr. Piotra Boćko, który wszystkim zgromadzonym złożył życzenia świąteczno – noworoczne, podkreślając znaczenie Bożego Narodzenia. Następnie kapelan COSSG ks. ppłk SG Lucjan Dolny zaznaczył gest dzielenia się opłatkiem, przypominając, że święta to czas szczególny, w którym łatwiej dostrzec dobroć ludzkiego serca.
W świątecznej atmosferze wszyscy uczestnicy spotkania symbolicznie przełamali się opłatkiem, życząc sobie nawzajem, aby ten wyjątkowy czas przepełniony był rodzinną atmosferą i wzajemną życzliwością, a nadchodzący Nowy Rok przyniósł pomyślność, spełnione nadzieje i oczekiwania.