20 lipca br. w uroczystościach w Szkole Policji w Słupsku wziął udział Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie płk SG dr Piotr Boćko. Podczas święta, Komendant Ośrodka, Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, został uhonorowany srebrnym medalem „Za zasługi dla Policji”. Wyróżnienie wręczył Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Piotr Cekała.  Współpraca Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie oraz Szkoły Policji w Słupsku liczy już kilkanaście lat, a wszystkie wspólnie realizowane przedsięwzięcia, oparte zawsze na wzajemnych życzliwych relacjach, za każdym razem dowodzą, że wzajemne wsparcie jest najlepszą motywacją oraz miarą późniejszego sukcesu.

Podczas obchodów w Szkole Policji w Pile,  18 lipca br., Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej reprezentował płk SG Arkadiusz Urlich – Zastępca Komendanta COSSG właściwy w sprawach dydaktycznych oraz płk SG Krzysztof Muzyczuk – kierownika Zakładu Operacyjno – Rozpoznawczego.

Wszystkim policjantom oraz pracownikom Policji składamy raz jeszcze serdeczne życzenia zdrowia, satysfakcji z pełnionej służby, wielu sukcesów oraz samych pogodnych dni w życiu osobistym.

 • Źródło: SP <a href=Słupsk " />
  Źródło: SP Słupsk
 • Źródło: SP <a href=Słupsk " />
  Źródło: SP Słupsk
 • Źródło: SP <a href=Słupsk " />
  Źródło: SP Słupsk
 • Źródło: SP <a href=Słupsk " />
  Źródło: SP Słupsk
 • Źródło: SP <a href=Słupsk " />
  Źródło: SP Słupsk
 • Źródło: https://nszzp.pl/
  Źródło: https://nszzp.pl/