W przedsięwzięciu wzięło udział 24 przedstawicieli Agencji Frontex, w tym 13 uczestników kursu. Centralny Ośrodek Szkolenia SG zapewnił uczestnikom szkolenia bazę dydaktyczną oraz transport lokalny.