Dzielnicowi z II koszalińskiego komisariatu wspólnie ze słuchaczami Szkoły Policji w Słupsku przeprowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na terenie Koszalina. Tym razem patrole skierowane zostały w miejsca naniesione przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Dzielnicowi z Komisariatu Policji II w Koszalinie po analizie zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” udali się we wskazane na niej miejsca. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim nieprawidłowego parkowania, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz miejsc grupowania się osób bezdomnych.

Policjantom towarzyszyli adepci ze Szkoły Policji w Słupsku. Słuchacze pod okiem swoich starszych kolegów uczą się wszystkiego tego, o czym słyszą na zajęciach teoretycznych. Ich opiekunowie wspierają słuchaczy swoim długoletnim doświadczeniem. Pokazują im, jak podejmować typowe interwencje, z którymi spotykają się na co dzień. Mają również możliwość wzięcia udziału w zorganizowanych akcjach na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i powiatu.

W ramach podejmowanych działań sprawdzane były tereny szkół, okolice obiektów handlowych, gdzie mundurowi zwracali uwagę na głośno zachowujące się grupy młodzieży oraz spożywanie alkoholu. Mundurowi kontrolowali czy kierujący pojazdami nie znajdują się pod działaniem alkoholu lub narkotyków.