Na podstawie § 5 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/301/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Koszalińskiego na prace przy zabytkach w roku bieżącym należy składać do 31 stycznia 2022 r..

Wniosek o dotację na zabytki wraz z załącznikami (pobierz)