Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

W przedsięwzięciu trwającym od 12 kwietnia wzięło udział 60 funkcjonariuszy z różnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Mimo wielu ograniczeń wprowadzonych w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym wszyscy słuchacze zakończyli szkolenie osiągając bardzo dobre wyniki z egzaminu końcowego. Całe szkoleni 43 osoby ukończyły uzyskując ocenę bardzo dobrą.

Podczas podsumowania Zastępca Komendanta COSSG ds. Dydaktycznych ppłk SG Arkadiusz Urlich w imieniu własnym i Komendanta Szkoły pogratulował funkcjonariuszom uzyskanych  wyników. Bardzo dobrze zdanego egzaminu końcowego, podczas którego musieli wykazać się rozległą wiedzą oraz nabytymi umiejętnościami. Absolwentom życzył sukcesów w służbie na nowych stanowiskach służbowych w macierzystych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej oraz nowych wyzwań związanych z awansem, a także wiele zdrowia i powodzenia w życiu prywatnym.