Dotychczas przeprowadzone zostały:

  • cztery edycje szkolenia okresowego z zakresu bhp funkcjonariuszy SG oraz funkcjonariuszy i pracowników SG kierujących funkcjonariuszami/pracownikami, które ukończyło łącznie 312 osób,
  • dwie edycje szkolenia okresowego z zakresu bhp pracowników administracyjno-biurowych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które ukończyły 53 osoby,
  • jedną edycję szkolenia okresowego z zakresu bhp dla osób wykonujących w Straży Granicznej zadania pracodawcy, które ukończyło 7 osób.

Ponadto w formie stacjonarnej zrealizowano 13 edycji szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych dla pracowników Morskiego, Nadwiślańskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz Komendy Głównej SG, które ukończyło łącznie 121 osób.

Wszystkie te szkolenia przeprowadził kompetentny i bardzo doświadczony w tym zakresie wykładowca Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych – ppłk SG Piotr Staniuk.