Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Kurs poprowadzili wykładowcy Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG mł.chor.SG Robert Dwulit i mjr SG Justyna Błędniak-Czabrowska.

Program kursu obejmował między innymi takie tematy jak:

  • Ogólne wiadomości dotyczące rodzajów zagrożeń występujących na statku
  • Sposoby unikania zagrożeń oraz reagowania podczas wystąpienia zagrożeń
  • Zagrożenia związane z ochroną środowiska oraz sposoby ich unikania
  • Bezpieczeństwo pracy na statku w tym prawa i zasady międzynarodowe
  • Komunikacja interpersonalna obejmująca różnice kulturowe, religijne, obyczajowe oraz sposoby opanowania stresu w pracy na morzu
  • Rozróżnianie zachowań ludzkich
  • Rozumienie zagrożeń spowodowanych uzależnieniami
  • Znajomość statkowych planów alarmowych, sygnałów alarmowych oraz obowiązków przyporządkowanych rozkładem alarmowym
  • Wzajemne zależności pomiędzy członkami załogi

Funkcjonariusze otrzymają certyfikat wystawiony przez właściwy Urząd Morski stwierdzający, że kursant jest odpowiednio przeszkolony w zakresie Bezpieczeństwa Własnego i Odpowiedzialności Wspólnej zgodnie z wymogami prawidła VI/1 Konwencji STCW.