Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Przedsięwzięcie, w którym bierze udział 80 słuchaczy z Bieszczadzkiego, Karpackiego, Śląskiego, Nadodrzańskiego, Morskiego i Nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej potrwa do 26 lutego. W trakcie szkolenia funkcjonariusze nabędą wiadomości
i umiejętności m.in. w zakresie kierowania zespołem z uwzględnieniem wybranych zagadnień prawnych, które warunkują prawidłowe wykonywanie przyszłych zadań służbowych przez absolwentów szkolenia.

Podczas spotkania ze słuchaczami Zastępca Komendanta COSSG - ppłk SG Arkadiusz URLICH zwrócił uwagę na ścisłe przestrzeganie wytycznych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w trakcie realizacji szkolenia oraz życzył absolwentom sukcesów i pomyślnego zaliczenia egzaminów końcowych, które będą zwieńczeniem ich wysiłków w najbliższych 3 tygodniach nauki.