Z inicjatywy policjantów z Wydziału Prewencji koszalińskiej komendy odbyło się szkolenie dla przedstawicieli szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu koszalińskiego. Tematem przewodnim była problematyka dotycząca przestępstw popełnianych na szkodę osób małoletnich i wypracowanie wspólnego algorytmu postępowania w takich sytuacjach.

Dzisiejsze spotkanie poświęcone było problematyce dotyczącej przestępstw popełnianych na szkodę małoletnich i odbyło się w auli Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Udział w niej wzięli zaproszeni goście, Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina Pan Przemysław Krzyżanowski, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Koszalinie Pani Maria Kociubińska oraz przedstawiciele szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu koszalińskiego.

Gospodarzem spotkania był I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie mł. insp. Sławomir Bober, który przywitał przybyłych gości oraz podkreślił, jak ważną rolę odgrywa współpraca Policji z innymi instytucjami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

Spotkanie podzielone było na dwa panele tematyczne. Pierwszy, który został omówiony przez kom. Magdalenę Marzec, specjalistę Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie, poświęcony był omówieniu znamion przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz wypracowaniu wspólnego algorytmu postępowania w momencie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby małoletniej.

Kolejny panel dotyczył zakresu i metod współpracy oraz komunikowania się placówek oświatowych z jednostką Policji. Omówiony został przez kom. Monikę Kosiec, oficera prasowego KMP w Koszalinie.

W trakcie spotkania głos zabrała również prokurator Pani Maria Kociubińska, która skupiła się między innymi na omówieniu czynności procesowych prowadzonych z osobami małoletnimi w tego typu przestępstwach.