W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbył się Etap Wojewódzki II Ogólnopolskiego Konkursu Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. O tytuł najlepszego oskarżyciela publicznego walczyło 22 funkcjonariuszy reprezentujących komendy powiatowe i miejskie Policji województwa zachodniopomorskiego.

W dniu 25 września 2019 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbył się Etap Wojewódzki II Ogólnopolskiego Konkursu Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. Celem konkursu było wyłonienie najwszechstronniejszego  policjanta pełniącego funkcję oskarżyciela publicznego, który potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Konkurs był podzielony na dwa etapy. Pierwszy to test wiedzy, który swoim zakresem obejmował znajomość przepisów, materialnego oraz procesowego prawa wykroczeń. Drugi etap to test wiedzy dotyczący umiejętności rozwiązania kazusów z materialnego prawa wykroczeń.

Poziom rywalizacji wśród najlepszych uczestników był wyrównany o czym świadczą minimalne różnice w klasyfikacji końcowej konkursu. Nasz kolega st. sierż. Mateusz Sałbut, który pełni służbę w Zespole ds. Wykroczeń Komisariatu Policji I w Koszalinie ostatecznie zajął II miejsce. Gratulujemy sukcesu Naszemu koledze!