W celu ratowania ptaka skontaktowano się z pracownikami Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych działającym przy Technikum Leśnym w Warcinie. Dzisiaj przestraszoną pustułkę przekazano w ręce rehabilitantów. Pani Klaudia Makowska – wolontariusz Ośrodka, poinformowała nas, że znaleziona pustułka jest młodym samcem, który jeszcze nie umie latać. Zapewniła, że ptak jest w bardzo dobrej formie i do swojego naturalnego środowiska wróci najprawdopodobniej już po wakacjach.

 

******

Pustułki nazywane inaczej sokołami wieżowymi ze względu na miejsca gniazdowania, są objęte ścisłą ochroną gatunkową. Jako jedyne ptaki drapieżne w Polsce  przystosowały się do życia w warunkach miejskich. Gniazdują na wysokich budynkach i wieżach kościelnych, stanowiących odpowiedniki skalnych ścian, na których pierwotnie gniazdowały. Całkowitą liczebność pustułek w naszym kraju szacuje się na około 2500-3000 tys. par lęgowych, a w Europie na około 200 tys. par. Niestety liczba ta maleje.