Podczas uroczystej Gali, w uznaniu zasług Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz propagowania wartości czerwonokrzyskich podziękowania otrzymał Komendant COSSG płk SG dr Piotr Boćko. Obok innych krwiodawców z regionu, wyróżniony został również kpt. SG Andrzej Sieniuć - funkcjonariusz naszej szkoły, od lat zaangażowany w krzewienie idei honorowego krwiodawstwa oraz wypełniający tą szczególną misję społeczną.

Polski Czerwony Krzyż to najstarsza polska organizacja humanitarna, która zrodziła się z idei niesienia pomocy ludziom. PCK to organizacja zajmująca się między innymi udzielaniem pomocy humanitarnej, pomocą socjalną, promocją pierwszej pomocy i zdrowia, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych oraz propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa. Funkcjonariusze naszej formacji od lat oddają krew jako Honorowi Dawcy Krwi. Ich postawa i angażowanie się w niesienie pomocy innym jest godna do naśladowania. Szacunkowo można przyjąć, że w całej Straży Granicznej ponad trzy tysiące funkcjonariuszy to dawcy krwi.