Egzamin na kartę rowerową w Sianowie pod okiem policji
Egzamin na kartę rowerową w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sianowie odbył się przy wsparciu lokalnych policjantów. Uczniowie musieli wykazać się zarówno teoretyczną, jak i praktyczną znajomością przepisów ruchu drogowego. Po egzaminie mundurowi przeprowadzili prelekcję na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.
  1. Egzamin na kartę rowerową w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sianowie.
  2. Uczniowie zdawali test teoretyczny i pokonywali tor przeszkód.
  3. Policjanci prowadzili prelekcję na temat bezpieczeństwa wakacyjnego.
  4. Karta rowerowa jest niezbędna do jazdy przed ukończeniem 18 lat.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sianowie przystąpiły do egzaminu na kartę rowerową, który odbył się pod okiem policjantów z Koszalina. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Uczniowie musieli najpierw zdać test z przepisów ruchu drogowego, a następnie pokonać na rowerze wyznaczony tor przeszkód.

Egzamin był dla uczniów dużym wyzwaniem, co było widoczne po emocjach i stresie towarzyszącym im podczas ubiegania się o swoje pierwsze uprawnienia do kierowania rowerem. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwali funkcjonariusze policji, którzy dbali o to, aby wszystko odbyło się zgodnie z zasadami.

Po zakończonym egzaminie, mundurowi przeprowadzili z uczniami pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Policjanci przypomnieli podstawowe zasady dotyczące wypoczynku nad wodą oraz jazdy na rowerze, zwracając uwagę na konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Warto podkreślić, że karta rowerowa jest obecnie jedynym dokumentem uprawniającym dzieci i młodzież do jazdy rowerem po drogach publicznych przed ukończeniem 18 lat. Aby przystąpić do egzaminu, dziecko musi mieć ukończone 10 lat. Młodzież w wieku do 17 lat musi posiadać kartę rowerową, chyba że posiada już prawo jazdy dowolnej kategorii.

Wszystkim młodym rowerzystom życzymy szerokiej drogi i bezpiecznych wakacji!


Na podst. KMP w Koszalinie