Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się 6 czerwca
W Koszalinie odbędzie się nadzwyczajna IV sesja Rady Miejskiej. Spotkanie zaplanowano na 6 czerwca 2024 roku, a jednym z kluczowych punktów obrad będzie utworzenie nowej jednostki budżetowej - Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Leśny Zakątek".
  1. Nadzwyczajna IV sesja Rady Miejskiej w Koszalinie
  2. Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2024 roku o godz. 15:00
  3. Porządek obrad obejmuje utworzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt
  4. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu Miasta Koszalina, został zwołany nadzwyczajny zjazd Rady Miejskiej. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7.

W porządku obrad znajduje się kilka istotnych punktów, w tym otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Największe zainteresowanie budzi jednak projekt uchwały dotyczący utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Koszalin pod nazwą "Schronisko dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek". Projekt ten będzie rozpatrywany z uwzględnieniem opinii Komisji Gospodarki Komunalnej.

Podczas sesji, która rozpocznie się o godzinie 15:00, radni będą mieli okazję omówić szczegóły nowej inicjatywy mającej na celu poprawę warunków życia bezdomnych zwierząt w regionie. Po zakończeniu dyskusji i przyjęciu uchwały, sesja zostanie zamknięta.

Spotkanie odbędzie się 6 czerwca, a poprowadzi je Przewodniczący Rady Miejskiej, Artur Wezgraj.


Wg inf z: UM Koszalin