Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka odwiedziła SP w Świeminie
W sercu naszej społeczności, w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Świeminie, odbyło się spotkanie, które z pewnością zapadnie w pamięć wszystkim uczestnikom. W miniony wtorek, 25 marca, naszą placówkę odwiedziła Minister Edukacji Narodowej, Barbara Nowacka, by osobiście zapoznać się z działalnością Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) - inicjatywy, która znacząco wpływa na rozwój edukacyjny dorosłych w naszej gminie.
  1. Wizyta Ministra Edukacji Narodowej, Barbary Nowackiej, w szkole w Świeminie.
  2. Odwiedziny miały na celu zapoznanie się z działalnością LOWE.
  3. Spotkanie z przedstawicielami lokalnej społeczności i partnerami LOWE.
  4. Podkreślenie roli małych szkół w rozwijaniu edukacji i kultury lokalnej.

Spotkanie to było okazją do wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania LOWE - inicjatywy, która przekształca lokalną szkołę w żywotny ośrodek edukacyjny, otwarty dla potrzeb dorosłych mieszkańców. Pani Minister, towarzyszyli Wojewoda Zachodniopomorski, Adam Rudawski i Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Paweł Palczyński, a także liczni przedstawiciele oświaty i partnerzy LOWE, co świadczy o znaczeniu tego projektu nie tylko dla naszej gminy, ale i dla całego regionu.

W trakcie spotkania, Minister Nowacka z zainteresowaniem wysłuchała relacji uczestników projektu, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami. Była to wyjątkowa okazja do przedstawienia realnych efektów, jakie przynosi uczestnictwo w programie LOWE, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Niezwykle cenne było również podkreślenie przez Ministra znaczenia małych szkół dla rozwoju lokalnych społeczności i ich kulturotwórczej roli.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami dla wszystkich zaangażowanych w organizację i realizację tego wyjątkowego dnia. Była to nie tylko okazja do zaprezentowania sukcesów LOWE, ale również wyraz uznania dla pracy nauczycieli, wolontariuszy i wszystkich osób wspierających edukację w naszej gminie. Inicjatywy takie jak LOWE pokazują, że edukacja dorosłych może być efektywnym narzędziem rozwoju lokalnego, otwierającym nowe możliwości dla mieszkańców naszej społeczności.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Koszalinie