KMP w Koszalinie uczy seniorów jak unikać oszustw finansowych
Na straży bezpieczeństwa najstarszych mieszkańców Koszalina stoją lokalni policjanci, którzy z całych sił starają się edukować seniorów, jak chronić się przed coraz bardziej pomysłowymi oszustami. Spotkanie zorganizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszewie miało na celu wzmocnienie świadomości i przypomnienie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się w cyfrowym świecie. To ważne, byśmy wszyscy pozostali czujni i pomogli chronić naszych najbliższych przed utratą dorobku życia.
  1. Policja w Koszalinie nie ustaje w działaniach edukacyjnych skierowanych do seniorów.
  2. Spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszewie miało na celu przekazanie informacji o aktualnych zagrożeniach.
  3. Oszuści nadal aktywnie szukają sposobów na wyłudzenie pieniędzy, stosując metody „na wnuczka” czy „na policjanta”.
  4. Seniorzy otrzymali cenne wskazówki, jak zabezpieczyć swoje środki finansowe podczas korzystania z bankowości internetowej.
  5. Policjanci wskazali również, jakie sygnały powinny wzbudzić ich niepokój i jak reagować w sytuacji potencjalnego oszustwa.
  6. Przypomniano, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o pieniądze ani nie wysyłają po nie kurierów.
  7. Zakończono przypomnieniem, że wszelkie telefoniczne prośby o przekazanie pieniędzy są działaniem oszustów.

W naszej społeczności bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną, a dbałość o najbardziej narażone grupy, takie jak seniorzy, jest naszym wspólnym obowiązkiem. Spotkanie zorganizowane przez policjantów z Koszalina to świetny przykład proaktywnego podejścia do ochrony mieszkańców przed przestępczością. Starania te nie tylko zwiększają świadomość zagrożeń, ale również budują mosty zaufania między służbami a społeczeństwem. Warto pamiętać, że oszuści nie śpią i właśnie nasza czujność może ochronić kogoś bliskiego przed stratami. Nie zapominajmy, by regularnie przypominać naszym seniorom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, zwłaszcza w obliczu stale ewoluujących metod działania oszustów.

Zawarte w spotkaniu porady dotyczące ostrożności przy korzystaniu z usług bankowych online, a także wyjaśnienie, w jaki sposób nie dać się nabrać na fałszywe prośby o wsparcie finansowe, są nieocenionym wsparciem dla osób starszych. Szczególnie ważne jest, by przypominać, że żadne instytucje nie prowadzą działań, w których wymagane byłoby przekazywanie pieniędzy przez nieznajomych lub na nieznane konta. Każda tego typu sytuacja powinna skłonić do niezwłocznego zgłoszenia i konsultacji z rodzina czy opiekunami.

Ochrona przed oszustwami finansowymi to proces ciągły i wymagający od nas wszystkich, zarówno seniorów, jak i ich rodzin, nieustannej uwagi i edukacji. Inicjatywy takie jak te prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Koszalinie zasługują na uznanie i wsparcie, ponieważ dzięki nim możemy budować bezpieczniejszą przyszłość dla naszych najstarszych mieszkańców.


Źródło: KMP w Koszalinie