Powiat Koszaliński inwestuje 100 tys. zł w renowację lokalnych zabytków
Dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Koszalińskiego, zabytki o znaczeniu historycznym i kulturowym dla regionu odzyskują dawny blask. W 2024 roku, na prace konserwatorskie, restauracyjne oraz roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, wyasygnowano 100 tys. zł. To inicjatywa, która nie tylko podkreśla wagę dziedzictwa, ale także umożliwia mieszkańcom i turystom ponowne odkrywanie historii regionu.
  1. W 2024 roku Powiat Koszaliński przeznacza 100 tys. zł na konserwację, restaurację i roboty budowlane przy lokalnych zabytkach.
  2. Dotacje zostały przyznane przez Radę Powiatu w Koszalinie 15 lutego 2024 roku.
  3. Środki finansowe rozdzielono pomiędzy 6 beneficjentów.

Mając na uwadze, że każdy kamień i cegła naszych zabytków niesie ze sobą historię, która jest częścią naszej tożsamości, inwestycje te są nie tylko zobowiązaniem wobec przeszłości, ale także inwestycją w przyszłość. Pozwala to na zachowanie unikalnych skarbów architektury dla kolejnych pokoleń, a jednocześnie przyczynia się do wzbogacenia oferty turystycznej regionu.

Aktywna troska o dziedzictwo kulturowe Powiatu Koszalińskiego jest dowodem na to, jak ważne jest dla społeczności lokalnej przechowywanie wspólnych skarbów. Dzięki systematycznemu wsparciu, możliwe jest stopniowe przywracanie zabytków do stanu, w którym mogą stanowić dumną wizytówkę regionu i być świadectwem jego bogatej historii.

Warto również podkreślić, że takie działania mają także pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę, przyciągając turystów i badaczy zainteresowanych historią i kulturą naszej krainy. Inicjatywy te pokazują, że dbałość o dziedzictwo i rozwój mogą iść w parze, przynosząc korzyści dla całej społeczności.


Powiat Koszaliński