Spotkanie władz Koszalina z Fundacją
Rozwój lokalny i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami staną się wkrótce bardziej widoczne w Koszalinie, dzięki inicjatywom, które łączą siły między władzami miasta a zaangażowanymi organizacjami pozarządowymi. Spotkanie przedstawicieli miasta z Fundacją "Zdążyć z Miłością" otwiera nowy rozdział w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, z których każdy mieszkaniec Koszalina powinien być dumny.
  1. Prezydent Miasta Piotr Jedliński i Zastępca Prezydenta Przemysław Krzyżanowski spotkali się z przedstawicielami Fundacji "Zdążyć z Miłością".
  2. Głównym tematem rozmów był Zakład Aktywizacji Zawodowej przy ul. Orlej 2a, mający na celu zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
  3. Plany zakładają, że znajdzie tam pracę do 50 osób z niepełnosprawnościami.
  4. Omówiono również przygotowanie wniosków, budżetowanie zadań i kwestie organizacyjne związane z projektem.
  5. Podczas spotkania podsumowano też pierwszy etap kampanii „Koszalińska szkoła przyjazna dla autyzmu”, cieszącej się dużym sukcesem.
  6. Zapowiedziano drugi etap kampanii, tym razem skierowany do szkół podstawowych.

W Koszalinie rośnie zainteresowanie projektami mającymi na celu integrację oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Inicjatywa Zakładu Aktywizacji Zawodowej przy ul. Orlej 2a jest tego wyrazistym przykładem. Projekt, który z założenia ma wesprzeć aktywizację zawodową 50 osób z niepełnosprawnościami, jest wynikiem współpracy miejskich urzędników z Fundacją "Zdążyć z Miłością".

Dialog na linii władz miasta i organizacji pozarządowych przynosi wymierne korzyści dla lokalnej społeczności. Przygotowania do uruchomienia Zakładu obejmują nie tylko kwestie techniczne i organizacyjne, ale także szeroko zakrojone planowanie finansowe. To pokazuje, że zaangażowanie w projekty społeczne jest ważnym elementem polityki miasta.

Kolejnym krokiem w kierunku wsparcia osób z niepełnosprawnościami jest kontynuacja kampanii „Koszalińska szkoła przyjazna dla autyzmu”. Pierwsza część projektu, skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Prowadzone przez Kacpra Rudaka spotkania dla 1500 uczniów nie tylko zwiększyły świadomość na temat autyzmu, ale też pozytywnie wpłynęły na postawy młodych ludzi. Teraz, z nadzieją na podobny sukces, kampania będzie kontynuowana w szkołach podstawowych.

Projekty te, łącząc działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami z edukacją o autyzmie, stanowią ważny krok w kierunku budowania otwartego i wrażliwego społeczeństwa. Koszalin pokazuje, że poprzez współpracę i zaangażowanie wszystkich stron można osiągnąć znaczące zmiany na lepsze.


Urząd Miejski w Koszalinie